Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
31.05.2019
„Ден на отворените врати” [ още ... ]

 

   

Адрес и телефони

гр. НЕСЕБЪР 8230
общ. НЕСЕБЪР, област Бургаска,
ул. "Иван Вазов" № 23
РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР

ТЕЛЕФОНИ - Код НЕСЕБЪР 0554

Председател

 • Евгени Узунов -> 43 021;

Районни съдии

 • Нина Моллова-Белчева -> 57 071;
 • Мария Берберова-Георгиева -> 42 881;
 • Петър Петров -> 45 159;
 • Йорданка Майска-Иванова -> 57 072;
 • Валери Събев -> 57 069;

Административен секретар

 • Пепа Недева -> 43 254;

Съдии по вписванията

 • Евгения Маджарова -> 43 334;
 • Кръстьо Кръстев -> 43 334;

Служба вписвания гр. Несебър при Агенция по вписванията - > 43 268;

Главен счетоводител

 • Галина Петкова -> 42 658;

Касиер

 • Диана Велева -> 42 658;

Ситемен администратор

 • Иванка Тодорова -> 45 927;

Съдебно изпълнителна служба

 • Рени Георгиева -> 45 927;
 • Соня Недялкова -> 45 927;

Наказтелно деловодство

 • Румяна Стаматова -> 43 056;
 • Евгения Маринова -> 43 056;

Гражданско деловодство

 • Татяна Кирова -> 44 197;
 • Елена Павлова -> 44 197;

Съдебни секретари

 • Диана Каравасилева -> ;
 • Мая Деянова -> ;
 • Красимира Любенова -> ;
 • Радостина Менчева -> ;

Регистратор

 • Елена Паскалева -> 43 254;

Архив

 • Радка Стоянова -> 42 659;

Бюро „Съдимост”

 • Радка Стоянова -> 42 659;

Факс -> 43 254;

e-mail: rsnesebar@gmail.com
e-mail: nesebar-rs@justice.bg

web site: www.rs-nesebar.org

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Председател
Структура
Съдии
Съдебните заседатели
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Галерия
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас