РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Съдебни решения
за периода от 01.02.2011г. до 28.02.2011г.

No по ред Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 НОХД No 1026/2010, VI състав Споразумение от 01.02.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
Д.Д.Г.
 
2 НОХД No 1057/2010, V състав Присъда от 01.02.2011г.
Е.Т.М.
 
3 ЧНД No 1072/2010, VI състав Определение от 01.02.2011г., в законна сила от 17.02.2011г.
Р.Ц.Т.
Мотиви от 01.02.2011г.
 
4 НЧХД No 46/2011, IV състав Определение от 01.02.2011г.
 
5 НАХД No 76/2011, II състав Определение от 01.02.2011г.
 
6 ЧНД No 86/2011, I състав Определение от 02.02.2011г.
 
7 ЧНД No 97/2011, V състав Определение от 02.02.2011г.
 
8 Гражданско дело No 830/2010, I състав Определение от 03.02.2011г.
 
9 НАХД No 447/2010, I състав Решение от 03.02.2011г.
 
10 НАХД No 913/2010, IV състав Решение от 03.02.2011г.
 
11 НАХД No 960/2010, IV състав Решение от 03.02.2011г.
 
12 НОХД No 118/2011, IV състав Споразумение от 03.02.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
Н.Г.С.
 
13 Гражданско дело No 273/2009, V състав Определение от 04.02.2011г.
 
14 Гражданско дело No 1187/2010, II състав Решение от 04.02.2011г.
 
15 НАХД No 975/2010, IV състав Решение от 04.02.2011г.
Л.Б.В.
Мотиви от 04.02.2011г.
 
16 НАХД No 1019/2010, IV състав Решение от 04.02.2011г.
 
17 ЧНД No 112/2011, VI състав Определение от 04.02.2011г., в законна сила от 14.02.2011г.
В.Д.В.
Мотиви от 04.02.2011г.
 
18 ЧГД No 1368/2010, VI състав Определение от 07.02.2011г., в законна сила от 07.02.2011г.
 
19 НАХД No 480/2010, II състав Решение от 07.02.2011г.
 
20 НАХД No 984/2010, IV състав Решение от 07.02.2011г.
 
21 НОХД No 1002/2010, V състав Споразумение от 07.02.2011г., в законна сила от 07.02.2011г.
Я.Й.Л.
М.Ф.А.
Й.А.Г.
М.Х.М.
А.Й.С.
 
22 НАХД No 1006/2010, IV състав Решение от 07.02.2011г.
С.И.Н.
Мотиви от 07.02.2011г.
 
23 НАХД No 87/2011, V състав Определение от 07.02.2011г.
 
24 Гражданско дело No 1538/2008, VI състав Определение от 08.02.2011г.
 
25 Гражданско дело No 104/2011, VI състав Определение от 08.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
 
26 НОХД No 990/2010, IV състав Присъда от 08.02.2011г.
Л.Й.С.
 
27 НОХД No 1049/2010, VI състав Споразумение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
А.Д.Д.
 
28 НАХД No 1055/2010, VI състав Решение от 08.02.2011г.
Г.А.Ж.
 
29 НОХД No 129/2011, II състав Споразумение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
Г.В.Г.Г.
 
30 Гражданско дело No 1234/2010, IV състав Определение от 09.02.2011г., в законна сила от 17.02.2011г.
 
31 НОХД No 720/2010, V състав Присъда от 09.02.2011г.
Н.М.П.
С.Н.Д.
 
32 ЧНД No 1059/2010, VI състав Определение от 09.02.2011г., в законна сила от 17.02.2011г.
 
33 ЧНД No 38/2011, V състав Определение от 09.02.2011г., в законна сила от 25.02.2011г.
С.К.С.
Мотиви от 09.02.2011г.
 
34 НОХД No 132/2011, V състав Споразумение от 09.02.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
И.Д.В.
 
35 Гражданско дело No 614/2010, I състав Решение от 11.02.2011г.
 
36 Гражданско дело No 926/2010, II състав Определение от 11.02.2011г.
 
37 Гражданско дело No 982/2010, II състав Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
 
38 ЧГД No 108/2011, I състав Определение от 11.02.2011г.
 
39 НАХД No 330/2010, I състав Решение от 11.02.2011г.
 
40 НАХД No 520/2010, II състав Решение от 11.02.2011г.
Е.Д.И.
Мотиви от 11.02.2011г.
 
41 НАХД No 549/2010, I състав Решение от 11.02.2011г.
 
42 НАХД No 702/2010, II състав Решение от 11.02.2011г.
 
43 НАХД No 786/2010, II състав Решение от 11.02.2011г.
 
44 НАХД No 821/2010, II състав Решение от 11.02.2011г.
 
45 НАХД No 878/2010, II състав Решение от 11.02.2011г.
 
46 НАХД No 900/2010, II състав Решение от 11.02.2011г.
 
47 НАХД No 929/2010, II състав Решение от 11.02.2011г.
 
48 НАХД No 1030/2010, I състав Решение от 11.02.2011г.
 
49 НАХД No 1039/2010, II състав Решение от 11.02.2011г.
А.К.Т.
Мотиви от 11.02.2011г.
 
50 ЧНД No 122/2011, IV състав Определение от 11.02.2011г.
 
51 НОХД No 128/2011, V състав Споразумение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
Т.И.С.
 
52 ЧНД No 127/2011, II състав Определение от 14.02.2011г., в законна сила от 14.02.2011г.
 
53 ЧНД No 116/2011, II състав Определение от 15.02.2011г.
 
54 Гражданско дело No 4/2011, IV състав Определение от 16.02.2011г.
 
55 ЧГД No 134/2011, VI състав Определение от 16.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
 
56 ЧГД No 135/2011, VI състав Разпореждане от 16.02.2011г.
 
57 НОХД No 422/2010, V състав Присъда от 16.02.2011г.
И.П.И.
М.С.М.
 
58 Гражданско дело No 706/2010, II състав Определение от 17.02.2011г.
 
59 НОХД No 5/2011, V състав Присъда от 17.02.2011г.
И.С.С.
 
60 Гражданско дело No 1143/2010, IV състав Решение от 18.02.2011г.
 
61 Гражданско дело No 1333/2010, V състав Определение от 18.02.2011г.
 
62 НАХД No 855/2010, VI състав Решение от 18.02.2011г.
 
63 НАХД No 999/2010, VI състав Решение от 18.02.2011г.
 
64 НОХД No 153/2011, VI състав Споразумение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
В.М.Д.
 
65 ЧНД No 154/2011, VI състав Определение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
 
66 НОХД No 155/2011, IV състав Споразумение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
Д.С.Г.
 
67 Гражданско дело No 403/2010, I състав Определение от 21.02.2011г.
 
68 Гражданско дело No 673/2010, I състав Определение от 21.02.2011г.
 
69 Гражданско дело No 1207/2010, IV състав Определение от 21.02.2011г.
 
70 НАХД No 983/2010, VI състав Решение от 21.02.2011г.
 
71 Гражданско дело No 1154/2010, IV състав Решение от 22.02.2011г.
 
72 Гражданско дело No 1291/2010, IV състав Решение от 22.02.2011г.
 
73 Гражданско дело No 1387/2010, II състав Определение от 22.02.2011г.
 
74 НАХД No 869/2010, II състав Решение от 22.02.2011г.
 
75 НАХД No 1071/2010, II състав Решение от 22.02.2011г.
 
76 Гражданско дело No 1386/2010, VI състав Определение от 23.02.2011г.
 
77 НАХД No 986/2010, VI състав Решение от 23.02.2011г.
 
78 НОХД No 162/2011, VI състав Споразумение от 23.02.2011г., в законна сила от 23.02.2011г.
Й.Ц.Т.
 
79 НОХД No 167/2011, IV състав Споразумение от 23.02.2011г., в законна сила от 23.02.2011г.
Я.С.А.
 
80 НОХД No 171/2011, II състав Споразумение от 23.02.2011г., в законна сила от 23.02.2011г.
М.Н.С.
 
81 ЧГД No 82/2011, I състав Определение от 24.02.2011г.
 
82 ЧГД No 93/2011, IV състав Определение от 24.02.2011г.
 
83 ЧГД No 100/2011, IV състав Определение от 24.02.2011г.
 
84 ЧНД No 161/2011, I състав Определение от 24.02.2011г.
Ж.П.Д.
Мотиви от 24.02.2011г.
 
85 НОХД No 163/2011, V състав Споразумение от 24.02.2011г., в законна сила от 24.02.2011г.
С.С.К.
 
86 Гражданско дело No 1383/2010, II състав Определение от 25.02.2011г.
 
87 ЧГД No 157/2011, V състав Определение от 25.02.2011г.
 
88 НОХД No 418/2010, I състав Споразумение от 25.02.2011г., в законна сила от 25.02.2011г.
Ц.С.П.
 
89 НОХД No 62/2011, IV състав Споразумение от 25.02.2011г., в законна сила от 25.02.2011г.
И.Г.Т.