РЕШЕНИЕ

 

108                                                                 16.07.2012 г.                                         гр.Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърски районен съд                                                                          граждански състав

на единадесети юли                                                      две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

                         Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар: Д.Г.

като разгледа докладваното от съдия Моллова- Белчева

гр.д. № 508 по описа за 2012 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е с правно основание чл.330 от ГПК във връзка с чл.50 от СК.

**************************************************************

Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, Несебърският районен съд

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 22/05.05.2001 г. на Община Несебър граждански брак между Н.Г.К., ЕГН **********, и Р.Д.К., ЕГН **********, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което:

1. УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху детето Г.Н. К., роден на *** г., се предоставят на МАЙКАТА Р.Д.К., като на БАЩАТА Н.Г.К. се определя следния режим на лични контакти с детето: всяка седмица от месеца от 17.00 ч. на петък до 18.30 ч. на неделя, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и през официалните празници. Майката дава съгласие бащата да чува и вижда детето и по друго време извън договорения режим на свиждане, като относно виждането следва да става в предварително договорено време помежду им.

2. БАЩАТА Н.Г.К. ЩЕ ЗАПЛАЩА чрез Р.Д.К., в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете, МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 100 лв. /сто лева/, платима до 30- то число на месеца, за който се дължи, считано от постановяване на решението за прекратяване на брака, до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, едно със съответната лихва върху всяка закъсняла вноска.

3. Семейното жилище, представляващо апартамент, находящ се в ****, собственост на молителите, ще се дари на детето, като родителите запазят пожизнено правото си на ползване, като се споразумяват занапред жилището да се ползва само от майката и детето до навършване на неговото пълнолетие.

В дял на Н.Г.К. се поставят придобитите по време на брака моторни превозни средства, както следва:

·         Лек автомобил марка „Мерцедес СЛ 500”, с рег. ***, рама ***, двигател № ****, цвят черен металик, бензин.

·         Лек автомобил марка „БМВ Х5”, с рег. ***, рама ***, двигател № ***, тъмно син металик, дизел.

·         Лек автомобил марка „Опел Астра”, с рег. **, рама ****, двигател № ***, сив металик, бензин.

·         Лек автомобил марка „Лексус ИС 200”, седан, с рег. № ***, рама ***6, двигател ****1, светлосив металик, бензин.

4. За уравняване на дяловете Н.Г.К. се задължава да заплати на Р.Д.К. сума в размер на 5000 лв. до 30.08.2013 г.

5. Тегления по време на брака банков кредит от „Булбанк” АД- клон Слънчев бряг от името на Н.Г.К., страните се споразумяват занапред да се изплаща от Н.Г.К..

6. Придобитите по време на брака движими вещи са поделени извънсъдебно и страните нямат взаимни претенции от имуществен характер.

7. Страните заявяват, че не си дължат издръжка един спрямо друг.

8. След прекратяването на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име- К.

ОСЪЖДА Н.Г.К., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд- гр.Несебър държавна такса в размер на 237 лева /двеста тридесет и седем лева/.

ОСЪЖДА и Р.Д.К., ЕГН **********, живуща ***, комплекс „****, да заплати по сметка на Районен съд- гр.Несебър държавна такса в размер на 100 лв. /сто лева/.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: