П    Р    О    Т    О    К    О    Л

 

22.08.2012 година                                                                              гр. Несебър       

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                           НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на  двадесети и втори август                           две хиляди дванадесета година                                             

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИ УЗУНОВ

Секретар: М.Д.

Прокурор: Георги  Русев

сложи за разглеждане докладваното от съдия Евгени Узунов

Наказателно общ характер дело № 687  по описа за 2012  година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Обвиняемите Д. П.А. и Н.Д.Д., редовно уведомени се явяват  лично и с адвокат М. ***.   

Явява се бащата на непълнолетния обвиняем – П.А.И., редовно призован.

За РП- гр.Несебър, редовно уведомен, се явява прокурор Русев.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         СЪДЪТ запозна обвиняемия с правата му по чл.55 от НПК, както и с правото му на отвод на състава на съда, секретаря и прокурора.

          АДВОКАТ М.: Няма да правим отвод на състава на съда, прокурора и секретаря

СНЕМА самоличността на обвиняемите, както следва:

Д.П.А. -:**********

Н.Д.Д. - **********. Представя удостоверение за раждане.

Сне се самоличността и на явилият се родител:

П.А.И. –**********

П.И.: Заявявам, че познавам лицето Н.Д.Д..***, комшии сме.

 

СЪДЪТ,

                                  О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение с обвиняемия и неговият защитник, което моля да приемете и одобрите. Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ М.: Постигнали сме споразумение с представителя на прокуратурата, което моля да одобрите. Други доказателства няма да соча.

На въпросите по чл.382, ал.4 от НПК, обвиняемите заявиха следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Доброволно подписах споразумението. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

                                                          ОБВИНЯЕМ:

                                                               .П.А./

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Доброволно подписах споразумението. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

                                                          ОБВИНЯЕМ:

                                                              /Н.Д.Д./

 

По доказателствата и на основание чл.283 от НПК,  съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРОЧИТА протоколите и другите писмени доказателства по ДП № 14-1567/2012г. по описа на РУП Несебър.

ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

ПРИСТЪПВА към изслушване на съдебните прения.

ПРОКУРОРЪТ: С обвиняемите и техния защитник обсъдихме и постигнахме споразумение, което сме изготвили в писмена форма. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да го одобрите.

АДВОКАТ М.: Моля да одобрите споразумението. Считам, че същото не противоречи на закона и морала. 

Съдът, ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението, спрямо обвиняемия Д.П.А.:

Днес 14.08.2012 год. в гр.Несебър,по предложение на Георги Русев - прокурор при Районна прокуратура гр.Несебър по  ДП 14-1567/2012год. по описа на РУП гр.Несебър/пр.вх.№1913/2012 год.по описа на РП Несебър/ и адвокат  С.М. ***,в качеството й на служебен защитник на обвиняемите Д.П.А. и Н.Д.Д.  се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл.381 от НПК.

А.Страни по споразумението

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ - Георги Русев - прокурор при Районна прокуратура гр.Несебър

ОБВИНЯЕМ: Д.П.А. - **********

ЗАЩИТНИК: С.М. *** –сл.защитник на обвиняемия.

Б.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните,спазвайки изискванията на чл.381 от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.Обвиняемият се признава за виновен в това, че на 10.08.2012 г. около 13.30 ч. в с.Равда, общ.Несебър, на ул."Свобода", пред дом №39А като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си в съучастие с Н.Д.Д., като съизвършител отнел чужди движими вещи - платнена розова чанта на стойност 9.00 лв., цигари „Фемина" 1 кутия на стойност 4.40 лв.. цигари „Фемина" 13 бр. цигари х 0.22 лв. на стойност 2.86 лв., мобилен телефон марка „Самсунг", модел „SGH - С270", червен на цвят на стойност 30.00 лв., престилка готварска на стойност 3.00 лв.. сиво сгъваемо огледало на стойност 1.00 лв., секретни ключове 2 бр. х 3.50 лв. на стойност 7.00 лв,, ключодържател кожен на стойност 3.00 лв., „Адитезал кардио 100 милиграма" на стойност 8.49 лв.. „Бетасерк 24 мили травма" на стойност 40.60 лв., „Аналгин" 2 бр. хапчета х 0.20 лв. на стойност 0.40 лв., „Левзея" 8 бр. хапчета на стойност 9.60 лв., „Левзея" блистер 10 бр. хапчета на стойност 12.00 лв.. диоптър ни очила 3+ с черна метална рамка на стойност 10.00 лв., пластмасов гребен син стар на стойност 0.50 лв., дървена сгъваема матка икона на стойност 6.00 лв., молив за устни „Голдън роуз" ползван на стойност 1.00 лв., кърпичка за почистване на очила на стойност 1.00 лв., „Гентамицин 0.1 %" 15 гр. ползван на стойност 2.00 лв., „Вазелин" 14 гр. ползван тубичка на стойност 1.00 лв., „Деган" опаковка ползвана на стойност 3.00 лв., „Темпалгин 500 милиграма" 5 бр. хапчета х 0.15 лв. на стойност 0.75 лв., безопасни игли големи 2 бр. на стойност 0.16 лв., куршум  1  бр. неустановен калибър на стойност 1.00 лв., „Тобрекс 3 милиграма" в тубичка мас за очи на стойност 6.50 лв.. лепенки за пришки /анкерпласт/ 2 бр. х 0.50 лв., на стойност  1.00 лв.., Лексотан" 1 хапче на стойност 0.14 лв., „Аналгин" 4 бр. хапчета х 0.20 лв. на стойност 0,8О лв.. неустановено хапче на стойност 00.00 лв., несесер на стойност 2.50 лв., квитанции, бележки, трудов договор на стойност 00.00 лв., половин хляб на завод Айтос" на стойност 0.45 лв., хляб ,Дарина" 4 филийки х 0.08 лв. на стойност 0.32 лв. и обикновен ключ №5 на стойност 2.00 лв. или всичко вещи на обща стойност 171.47 лв. от владението на Л.Л.П. от с.Равда, общ.Несебър с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.

Престъплението е извършено при форма на вината “пряк умисъл”  по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

 За извършеното престъпление на обвиняемият Д.П.А.     на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с  чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК се определя наказание „“ПРОБАЦИЯ” на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2  и т.3,вр.с ал.3 т.1 и т.3 ,вр. с ал.4 от НК  със следните пробационни мерки:

  -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 11/единайсет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично

  -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11/единайсет/ месеца,

-ограничения в свободното придвижване за срок от две години да не посещава с.Равда, гр.Несебър и к.к. „Сл.бряг”.

3.От престъплението  са причинени имуществени вреди възстановени в пълен размер.

4.Разноски по делото в размер на 25.00лв.. за изготвяне заключение на назначената по делото експертиза в тежест на обвиняемите по 12.50лв.

                  

Съдът, ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението, спрямо обвиняемия Н.Д.Д.:

Днес 14.08.2012 год. в гр.Несебър,по предложение на Георги Русев - прокурор при Районна прокуратура гр.Несебър по  ДП 14-1567/2012год. по описа на РУП гр.Несебър/пр.вх.№1913/2012 год.по описа на РП Несебър/ и адвокат  С.М. ***,в качеството й на служебен защитник на обвиняемите Д.П.А. се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл.381 от НПК.

А.Страни по споразумението

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ - Георги Русев - прокурор при Районна прокуратура гр.Несебър

ОБВИНЯЕМ: Н.Д.Д. -:**********

ЗАЩИТНИК: С.М. *** –сл.защитник на обвиняемия.

Б.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните, спазвайки изискванията на чл.381 от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.Обвиняемият се признава за виновен в това, че на 10.08.2012 г. около 13.30 ч. в с.Равда, общ.Несебър, на ул."Свобода", пред дом №39А в съучастие с Д.П.А., като съизвършител отнел чужди движими вещи - платнена розова чанта на стойност 9.00 лв., цигари „Фемина" 1 кутия на стойност 4.40 лв.. цигари „Фемина" 13 бр. цигари х 0.22 лв. на стойност 2.86 лв., мобилен телефон марка „Самсунг", модел „SGH - С270", червен на цвят на стойност 30.00 лв., престилка готварска на стойност 3.00 лв., сиво сгъваемо огледало на стойност 1.00 лв., секретни ключове 2 бр. х 3.50 лв. на стойност 7.00 лв,, ключодържател кожен на стойност 3.00 лв., „Адитезал кардио 100 милиграма" на стойност 8.49 лв.. „Бетасерк 24 мили травма" на стойност 40.60 лв., „Аналгин" 2 бр. хапчета х 0.20 лв. на стойност 0.40 лв., ..Левзея" 8 бр. хапчета на стойност 9.60 лв., „Левзея" блистер 10 бр. хапчета на стойност 12.00 лв.. диоптър ни очила 3+ с черна метална рамка на стойност 10.00 лв., пластмасов гребен син стар на стойност 0.50 лв., дървена сгъваема малка икона на стойност 6.00 лв., молив за устни „Голдън роуз" ползван на стойност 1.00 лв., кърпичка за почистване на очила на стойност 1.00 лв., „Гентамицин 0.1 %" 15 гр. ползван на стойност 2.00 лв., „Вазелин" 14 гр. ползван тубичка на стойност 1.00 лв., „Деган" опаковка ползвана на стойност 3.00 лв., „Темпалгин 500 милиграма" 5 бр. хапчета х 0.15 лв. на стойност 0.75 лв., безопасни игли големи 2 бр. на стойност 0.16 лв., куршум  1  бр. неустановен калибър на стойност 1.00 лв., „Тобрекс 3 милиграма" в тубичка мас за очи на стойност 6.50 лв.. лепенки за пришки /анкерпласт/ 2 бр. х 0.50 лв., на стойност  1.00 лв.., Лексотан" 1 хапче на стойност 0.14 лв., „Аналгин" 4 бр. хапчета х 0.20 лв. на стойност 0,80 лв.. неустановено хапче на стойност 00.00 лв., несесер на стойност 2.50 лв., квитанции, бележки, трудов договор на стойност 00.00 лв., половин хляб на завод „Айтос" на стойност 0.45 лв., хляб „Дарина" 4 филийки х 0.08 лв. на стойност 0.32 лв. и обикновен ключ №5 на стойност 2.00 лв. или всичко вещи на обща стойност 171.47 лв. от владението на Л.Л.П. от с.Равда, общ.Несебър с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК.

Престъплението е извършено при форма на вината “пряк умисъл”  по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

 За извършеното престъпление на обвиняемият Н.Д.Д.  на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от  1 /една/ година при „строг” на изтърпяване режим в затвор на осн. чл.61 от ЗИНЗС.

На осн. чл.68, ал.1 от НК следва да се приведе и отложеното на осн. чл.66., ал.1 от НК за срок от 3 /три/ години - наказание  в размер на 1 /една/ година ЛОС наложено на обвиняемия по НОХД 150/2012 год. на РС Провадия, влязло в законна сила на 22.05.2012 год.

3.От престъплението са причинени имуществени вреди възстановени в пълен размер.

4.Разноски по делото в размер на 25.00лв.. за изготвяне заключение на назначената по делото експертиза в тежест на обвиняемите по 12.50лв.

Страните постигнаха съгласие по описаните по горе въпроси, водени от желанието за по- бързо приключване на наказателното производство с последиците на влязла в сила присъда, без същинско разглеждане на делото.

                              СПОРАЗУМЕЛИ   СЕ:

                  

ПРОКУРОР:                                             ОБВИНЯЕМ:

          /Г.Русев/                                                      /Н.Д./

 

        ОБВИНЯЕМ:

            / Д.А./

 

ЗАЩИТНИК:                                          РОДИТЕЛ:

               /адв.С.М./                                 /П.И./

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала намира, че същото следва да бъде одобрено.

           Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4  от НПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, обвиняемите Д.П.А. и Н.Д.Д., техния защитник адвокат С. Манолова, споразумение по НОХД № 687/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:

ПРИЗНАВА обвиняемият Д.П.А. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2012 г. около 13.30 ч. в с.Равда, общ.Несебър, на ул."Свобода", пред дом №39А като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си в съучастие с Н.Д.Д., като съизвършител отнел чужди движими вещи - платнена розова чанта на стойност 9.00 лв., цигари „Фемина" 1 кутия на стойност 4.40 лв., цигари „Фемина" 13 бр. цигари х 0.22 лв. на стойност 2.86 лв., мобилен телефон марка „Самсунг", модел „SGH - С270", червен на цвят на стойност 30.00 лв., престилка готварска на стойност 3.00 лв., сиво сгъваемо огледало на стойност 1.00 лв., секретни ключове 2 бр. х 3.50 лв. на стойност 7.00 лв,, ключодържател кожен на стойност 3.00 лв., „Адитезал кардио 100 милиграма" на стойност 8.49 лв., „Бетасерк 24 мили травма" на стойност 40.60 лв., „Аналгин" 2 бр. хапчета х 0.20 лв. на стойност 0.40 лв., „Левзея" 8 бр. хапчета на стойност 9.60 лв., „Левзея" блистер 10 бр. хапчета на стойност 12.00 лв.. диоптърни очила 3+ с черна метална рамка на стойност 10.00 лв., пластмасов гребен син стар на стойност 0.50 лв., дървена сгъваема малка икона на стойност 6.00 лв., молив за устни „Голдън роуз" ползван на стойност 1.00 лв., кърпичка за почистване на очила на стойност 1.00 лв., „Гентамицин 0.1 %" 15 гр. ползван на стойност 2.00 лв., „Вазелин" 14 гр. ползван тубичка на стойност 1.00 лв., „Деган" опаковка ползвана на стойност 3.00 лв., „Темпалгин 500 милиграма" 5 бр. хапчета х 0.15 лв. на стойност 0.75 лв., безопасни игли големи 2 бр. на стойност 0.16 лв., куршум  1  бр. неустановен калибър на стойност 1.00 лв., „Тобрекс 3 милиграма" в тубичка мас за очи на стойност 6.50 лв.. лепенки за пришки /анкерпласт/ 2 бр. х 0.50 лв., на стойност  1.00 лв., „Лексотан" 1 хапче на стойност 0.14 лв., „Аналгин" 4 бр. хапчета х 0.20 лв. на стойност 0,80 лв.. неустановено хапче на стойност 00.00 лв., несесер на стойност 2.50 лв., квитанции, бележки, трудов договор на стойност 00.00 лв., половин хляб на завод Айтос" на стойност 0.45 лв., хляб ,Дарина" 4 филийки х 0.08 лв. на стойност 0.32 лв. и обикновен ключ №5 на стойност 2.00 лв. или всичко вещи на обща стойност 171.47 лв. от владението на Л.Л.П. от с.Равда, общ.Несебър с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.

НАЛАГА на обвиняемият Д.П.А.  на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с  чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК наказание „ПРОБАЦИЯ”.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2  и т.3,вр.с ал.3 т.1 и т.3 ,вр. с ал.4 от НК  следните пробационни мерки:

  -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 11/единайсет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично

  -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11/единайсет/ месеца,

-ограничения в свободното придвижване за срок от две години да не посещава с.Равда, гр.Несебър и к.к. „Сл.бряг”.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, обвиняемият Д.П.А. ЕГН **********  да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС-гр.Несебър сумата от 12,50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/, представляващи направени в производството разноски.

ПРИЗНАВА обвиняемият Н.Д.Д. - ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2012 г. около 13.30 ч. в с.Равда, общ.Несебър, на ул."Свобода", пред дом №39А в съучастие с Д.П.А., като съизвършител отнел чужди движими вещи - платнена розова чанта на стойност 9.00 лв., цигари „Фемина" 1 кутия на стойност 4.40 лв.. цигари „Фемина" 13 бр. цигари х 0.22 лв. на стойност 2.86 лв., мобилен телефон марка „Самсунг", модел „SGH - С270", червен на цвят на стойност 30.00 лв., престилка готварска на стойност 3.00 лв.. сиво сгъваемо огледало на стойност 1.00 лв., секретни ключове 2 бр. х 3.50 лв. на стойност 7.00 лв,, ключодържател кожен на стойност 3.00 лв., „Адитезал кардио 100 милиграма" на стойност 8.49 лв.. „Бетасерк 24 мили травма" на стойност 40.60 лв., „Аналгин" 2 бр. хапчета х 0.20 лв. на стойност 0.40 лв., ..Левзея" 8 бр. хапчета на стойност 9.60 лв., „Левзея" блистер 10 бр. хапчета на стойност 12.00 лв.. диоптър ни очила 3+ с черна метална рамка на стойност 10.00 лв., пластмасов гребен син стар на стойност 0.50 лв., дървена сгъваема матка икона на стойност 6.00 лв., молив за устни „Голдън роуз" ползван на стойност 1.00 лв., кърпичка за почистване на очила на стойност 1.00 лв., „Гентамицин 0.1 %" 15 гр. ползван на стойност 2.00 лв., „Вазелин" 14 гр. ползван тубичка на стойност 1.00 лв., „Деган" опаковка ползвана на стойност 3.00 лв., „Темпалгин 500 милиграма" 5 бр. хапчета х 0.15 лв. на стойност 0.75 лв., безопасни игли големи 2 бр. на стойност 0.16 лв., куршум 1бр. неустановен калибър на стойност 1.00 лв., „Тобрекс 3 милиграма" в тубичка мас за очи на стойност 6.50 лв.. лепенки за пришки /анкерпласт/ 2 бр. х 0.50 лв., на стойност  1.00 лв.., Лексотан" 1 хапче на стойност 0.14 лв., „Аналгин" 4 бр. хапчета х 0.20 лв. на стойност 0,80 лв.. неустановено хапче на стойност 00.00 лв., несесер на стойност 2.50 лв., квитанции, бележки, трудов договор на стойност 00.00 лв., половин хляб на завод Айтос" на стойност 0.45 лв., хляб ,Дарина" 4 филийки х 0.08 лв. на стойност 0.32 лв. и обикновен ключ №5 на стойност 2.00 лв. или всичко вещи на обща стойност 171.47 лв. от владението на Л.Л.П. от с.Равда, общ.Несебър с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК.

НАЛАГА на обвиняемият Н.Д.Д. на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание „Лишаване от свобода” за срок от  1 /една/ година.

ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.61 от ЗИНЗС първоначален „строг” режим на изтърпяване на наложеното наказание една година „Лишаване от свобода”  в Затвор.

ПРИВЕЖДА в изпълнение на осн. чл.68, ал.1 от НК наложеното на обвиняемия Н.Д. по НОХД 150/2012 год. на РС Провадия наказание в размер на 1 /една/ година ЛОС, влязло в законна сила на 22.05.2012 год.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, обвиняемият Н.Д.Д. ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС-гр.Несебър сумата от 12,50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/, представляващи направени в производството разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 687/2012 г. по описа на РС- Несебър. 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

        

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо обвиняемите мярка за неотклонение, поради което и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.П.А. ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия Н.Д.Д. ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.30ч

 

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: