Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
20.12.2019
Районен съд Несебър има нов сайт [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

25.03.2011
Симулирани процеси

 

Най-голямото предизвикателство пред съдиите в България е повишаване доверието на обществото в съдебната система. Постигането на успех в тази насока е свързано с комплекс от мерки. Промяната на мисленето на нашето общество по въпроса за съдебната система в България би трябвало да започне от подрастващото поколение. В тази насока от няколко години съдия Мария Берберова-Георгиева се занимава с организацията и провеждането на симулирани наказателни и граждански процеси, както и сумулирани възпитателни дела по ЗБППМН, чиято цел е: децата да опознаят и популяризират дейността и ролята на съда; у децата да се възпита чувство за справедливост, умение за различаване на добро от зло, заемане и защитаване на активна позиция, усещане за възмездност и наказуемост; повишаване правната култура на младите хора и превенция. Резултатите от тези доброволни инициативи са много високи, предвид знанията, които получават децата в различните области от правото, а чрез тях и техните родители. До настоящият момент са реализирани изцяло на принципа на доброволните начала следните инициативи:

Симулиран наказателен процес „Червената шапчица", с участието на деца от трети клас на СОУ „Л.Каравелов" - гр.Несебър, проведен на 28.02.2005г. в зала № 1 на Районен съд-гр.Несебър

Симулиран граждански процес „Баскетболната топка", с участието на деца от четвърти клас на СОУ „Л.Каравелов" - гр.Несебър, проведен на 16.02.2006г. в зала № 1 на Районен съд-гр.Несебър

Симулиран наказателен процес „Наркотикът - въпрос на свободен избор или лесен начин да загубиш свободата си", с участието на деца от девети клас на СОУ „Л.Каравелов" - гр.Несебър, проведен на 02.05.2006г. в зала № 1 на Районен съд-гр.Несебър

Симулирано възпитателно дело „Баскетболната топка" с участието на деца от  шести клас  на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Свети Влас, проведен на 21.05.2009г. в актовата зала на учлището

Симулиран наказателен процес „Изгубена невинност" /за трафик на непълнолетни лица/ с участието на деца от десети клас на СОУ „Л.Каравелов" - гр.Несебър, проведен на 09.12.2009г. в конферентен център „Сочи" - гр.Несебър

Театрална постановка „Не на насилието!" /за насилието сред подрастващите/, завършила със симулиран наказателен процес по реда на чл.381 и сл. от НПК, с участие на деца от седми клас на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" в с.Гюльовца, общ.Несебър, обл.Бургас, проведена на 15.03.2011г. в Читалище „Яна Лъскова" - гр.Несебър.

 

20.12.2019
Районен съд Несебър има нов сайт [ още ...]

18.12.2019
"Коледари" [ още ...]

31.05.2019
„Ден на отворените врати” [ още ...]

16.05.2019
Бургаски магистрати с предложения за бързи и ефективни процеси [ още ...]

08.05.2019
Ден на отворените врати 17.05.2019г. [ още ...]

16.04.2019
Ден на отворените врати на 16.04.2019г.  [ още ...]

08.04.2019
"Ден на отворените врати" под надслов „140 години от приемането на Търновската конституция [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

20.04.2018
Ден на отворените врати на 19.04.2018г. и симулиран граждански процес [ още ...]

03.04.2018
Ден на отворените врати -19.04.2018г. [ още ...]

30.01.2018
Бюджет на Районен съд Несебър 2018 [ още ...]

09.01.2018
Грамота от ВСС за с-я Мария Берберова -Георгиева [ още ...]

28.12.2017
Поздравителен адрес от г-н Лозан Панов Председател на ВКС  [ още ...]

27.11.2017
Прессъобщение [ още ...]

16.11.2017
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Декларации по ЗПРКИ
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас