Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
20.12.2019
Районен съд Несебър има нов сайт [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

30.03.2014
Ден на отворените врати -прессъобщение

 

На 04.03.2014г. в Районен съд-Несебър се проведе "Ден на отворените врати". Инициативата е част от годишната програма на Висшия съдебен съвет, която има за цел да популяризира дейността на съда, да повиши правната култура на гражданите и да ги запознае с работата на органите на съдебната власт. Мероприятието протече на два етапа, с активното участие на ученици от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" - с.Гюльовца, общ.Несебър. Първо учениците посетиха Районно полицейско управление - гр.Несебър, където разследващ полицай Константин Георгиев им разказа няколко случая за престъпления, извършени от непълнолетни и в частност - за механизма на извършването им и методите за тяхното разкриване, а гл.експерт Зафир Чернев им демонстрира различни способи на събиране на доказателства - снемане на отпечатъци, разпознаване на лица и предмети и др. По време на срещата се обърна внимание и на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, в която важно място заема Детска педагогическа стая, чиято цел е създаване на условия за ограничаване на противообществените прояви, насилието и агресията.

Втората част от срещата преминава изключително интересно за младежите, тъй като в Районен съд-гр.Несебър самите те разиграха симулиран наказателен съдебен процес по обвинение в държане на наркотични вещества. Редом до тях застанаха действащи съдия, прокурор и адвокат. Края на срещата премина в дискусия между учениците и магистратите, участвали в симулирания процес, които внесоха допълнителни разяснения за работата на съдебната система.

Срещата бе осъществена със съвместното съдействие на РС-Несебър, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при Община Несебър и РУП-Несебър.

Снимки:

20.12.2019
Районен съд Несебър има нов сайт [ още ...]

18.12.2019
"Коледари" [ още ...]

31.05.2019
„Ден на отворените врати” [ още ...]

16.05.2019
Бургаски магистрати с предложения за бързи и ефективни процеси [ още ...]

08.05.2019
Ден на отворените врати 17.05.2019г. [ още ...]

16.04.2019
Ден на отворените врати на 16.04.2019г.  [ още ...]

08.04.2019
"Ден на отворените врати" под надслов „140 години от приемането на Търновската конституция [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

20.04.2018
Ден на отворените врати на 19.04.2018г. и симулиран граждански процес [ още ...]

03.04.2018
Ден на отворените врати -19.04.2018г. [ още ...]

30.01.2018
Бюджет на Районен съд Несебър 2018 [ още ...]

09.01.2018
Грамота от ВСС за с-я Мария Берберова -Георгиева [ още ...]

28.12.2017
Поздравителен адрес от г-н Лозан Панов Председател на ВКС  [ още ...]

27.11.2017
Прессъобщение [ още ...]

16.11.2017
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Декларации по ЗПРКИ
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас