Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
31.05.2019
„Ден на отворените врати” [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

23.05.2017
Учениците от четвърти клас на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” - Свети Влас, разиграха симулиран наказателен съдебен процес

по обвинение за нанасяне на телесна повреда вследствие на нанесен побой от ученици над възрастен човек.

 

Проявата се състоя в голямата зала на Районен съд

 

–Несебър и даде възможност на децата да разберат какво преживяват участниците в реална ситуация. Редом до учениците застанаха действащи съдия, прокурор и адвокат. Децата влязоха в ролите си с немалко доза артистизъм, като в същото време подходиха към случая с необходимата сериозност. Те участваха в обвинението, защита и вземането на решение по отношение на присъдата. В края на процеса двамата подсъдими бяха признати за виновни и наказани с две години лишаване от свобода, което да изтърпят в поправителния дом в Бойчиновци. След обявяване на присъдата бе сложен край симулиран наказателен съдебен процес и започна дискусия между учениците и магистратите, участвали в пресъздаването на реална ситуация. По време на разговора, децата научиха подробности за работата на съдебната система.

На срещата бе обърнато внимание и на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни и престъпленията, извършени от непълнолетни освободени от наказателна отговорност. На децата им бяха разяснени възпитателните мерки за малолетни и непълнолетни, както и мерките за родителите, неупражняващи ефективен родителски контрол. Целта на дейността на МКБППМН е създаване на условия за ограничаване на противообществените прояви, насилието и агресията. На срещата присъства и Румяна Костова – психолог в Кабинета за социална превенция, която акцентира върху зачестилите случаи на насилие сред подрастващите в резултат на употребата на наркотици, някои от които с фатален край. Тя разясни на децата, че всяко противоправно и обществено опасно деяние се наказва, а законите са за всички - независимо от възрастта.

Срещата бе осъществена със съвместното съдействие на РС-Несебър в лицето на съдия Мария Берберова-Георгиева, МКБППМН, Община Несебър и училищното ръководство на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” – Свети Влас. Целта на такива срещи е да се популяризира дейността на съда и да се повиши правната култура на подрастващите.


 

31.05.2019
„Ден на отворените врати” [ още ...]

16.05.2019
Бургаски магистрати с предложения за бързи и ефективни процеси [ още ...]

08.05.2019
Ден на отворените врати 17.05.2019г. [ още ...]

16.04.2019
Ден на отворените врати на 16.04.2019г.  [ още ...]

08.04.2019
"Ден на отворените врати" под надслов „140 години от приемането на Търновската конституция [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

20.04.2018
Ден на отворените врати на 19.04.2018г. и симулиран граждански процес [ още ...]

03.04.2018
Ден на отворените врати -19.04.2018г. [ още ...]

30.01.2018
Бюджет на Районен съд Несебър 2018 [ още ...]

09.01.2018
Грамота от ВСС за с-я Мария Берберова -Георгиева [ още ...]

28.12.2017
Поздравителен адрес от г-н Лозан Панов Председател на ВКС  [ още ...]

27.11.2017
Прессъобщение [ още ...]

16.11.2017
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" [ още ...]

06.04.2017
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "ПРИЗОВКАР" [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Декларации по ЗПРКИ
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас