Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
31.05.2019
„Ден на отворените врати” [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

16.05.2019
Бургаски магистрати с предложения за бързи и ефективни процеси


 

         Административните ръководители на Районен съд – Бургас, съдия Асен Радев и Районен съд – Несебър, съдия Евгени Узунов се включиха в обществено обсъждане на прилагането на Гражданския процесуален кодекс, Наказателно - процесуалния кодекс и Административно - процесуалния кодекс, инициирано от Министерство на правосъдието по проект „Ефективен достъп до правосъдие“. Активен участник бе и председателят на Апелативен съд – Бургас, съдия Деница Вълкова, която набеляза конструктивни бележки, на база на практиката на съдиите от Бургаски апелативен район. Бургаските магистрати представиха процесуални ситуации, случващи се в съдебна фаза, на които е необходимо Законодателят да обърне внимание.

 


         Съдия Радев и съдия Узунов ще изготвят предложение с мерки за практическото приложение на процесуалните норми, което да води до ефективни процеси, осъществими в разумни срокове. Практиката и контент-анализите на докладите на съдилищата от Бургаски апелативен район, изследват обективни причини за затруднения в прилагането на трите кодекса.


16.05.2019 г.     


Пресцентър


Районен съд – Бургас


Районен съд - Несебър


Тел.: 056 879 453


GSM: 0886 606 777


Снимки: 1 , 2

 

 


 


 19.01.2013
Ден на отворените врати в Районен съд-Несебър [ още ...]

14.04.2012
Софтуер за незрящи [ още ...]

31.01.2012
Доклад от проверка от Инспекторат при ВСС - 2011г. [ още ...]

25.03.2011
Симулирани процеси [ още ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Декларации по ЗПРКИ
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас