Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
31.05.2019
„Ден на отворените врати” [ още ... ]

 

   

Влезли в зак. сила съдебни актове

 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.12.2018г. до 31.12.2018г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.11.2018г. до 30.11.2018г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.10.2018г. до 31.10.2018г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.09.2018г. до 30.09.2018г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.08.2018г. до 31.08.2018г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.07.2018г. до 31.07.2018г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.06.2018г. до 30.06.2018г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.05.2018г. до 31.05.2018г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.04.2018г. до 30.04.2018г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.03.2018г. до 31.03.2018г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.02.2018г. до 28.02.2018г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.01.2018г. до 31.01.2018г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.12.2017г. до 31.12.2017г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.11.2017г. до 31.11.2017г.
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.10.2017г.-31.10.2017г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.09.2017г.-30.09.2017г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.08.2017г.-31.08.2017г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.06.2017г.-30.06.2017г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.05.2017г.-31.05.2017г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.07.2017г.-31.07.2017г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.04.2017г.-30.04.2017г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.03.2017г.-31.03.2017г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.02.2017г.-28.02.2017г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.01.2017г.-31.01.2017г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.12.2016г.-31.12.2016г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.10.2016г.-31.10.2016г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.09.2016г.-30.09.2016г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.08.2016г.-31.08.2016г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.07.2016г.-31.07.2016г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.06.2016г.-30.06.2016г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.05.2016г.-31.05.2016г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.11.2016г.-30.11.2016г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.04.2016г.-30.04.2016г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.03.2016г.-31.03.2016г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.02.2016г.-29.02.2016г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.01.2016г.-31.01.2016г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.12.2015г.-31.12.2015г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.11.2015г.-30.11.2015г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.10.2015г.-31.10.2015г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.09.2015г.-30.09.2015г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.08.2015г.-31.08.2015г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.07.2015г.-31.07.2015г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.06.2015г.-30.06.2015г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.05.2015г.-31.05.2015г
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.04.2015г.-30.04.2015г.
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.03.2015г.-31.03.2015г.
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.02.2015г.-28.02.2015г.
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.01.2015г.-31.01.2015г.
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.12.2014г.-31.12.2014г.
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.11.2014г.-30.11.2014г.
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.10.2014г. до 31.10.2014г.
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове за периода 01.09.2014г. до 30.09.2014г.
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове през периода 01.08.2014г. - 31.08.2014г.
 Справка за влезли в законна сила съдебни актове през периода 01.06.2014г. - 31.07.2014г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 1.05.2014г. до 31.05.2014г.
  Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 1.04.2014г. до 30.04.2014г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 1.01.2014г. до 31.03.2014г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.12.2013г. до 31.12.2013г. 
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 1.11.2013г. до 30.11.2013г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.10.2013г. до 31.10.2013г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.09.2013г. до 30.09.2013г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.08.2013г. до 31.08.2013г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.07.2013г. до 31.07.2013г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.06.2013г. до 30.06.2013г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.05.2013г. до 31.05.2013г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода 01.04.2013г. до 31.04.2013г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.02.2013 -28.02.2013
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 01.01.2013 -31.01.2013
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 1.12.2012г. до 31.12.2012г.
 Справка за влезлите в сила съдебни актове през периода 01.11.2012г. - 30.11.2012г.
 Справка за влезлите в сила съдебни актове през периода 01.09.2012г. до 30.09.2012г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове през периода 01.03.2013г. - 31.03.2013г.
 Справка за влезлите в сила съдебни актове през периода 01.08.2012г. до 31.08.2012г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове през периода 01.07.2012г, - 31.07.2012г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове от 01.06.2012г. до 30.06.2012г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове от 01.05.2012г. до 31.05.2012г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове от 01.04.2012г. до 30.04.2012г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове 01.03.2012г. до 31.03.2012г.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода 01.02.2012г. -29.02.2012г.
  Справка за влезлите в законна сила дела  за периода от 01.12.2011г. до 31.01.2012г.
 Справки за влезлите в законна сила дела през периода 01.11.2011г. - до 30.11.2011г.
 Справки за влезлите в законна сила дела през периода 01.09.2011г. - до 31.10.2011г.
  Справка за влезлите в законна сила дела  за периода от 01.08.2011г. до 31.08.2011г.
 Справки за влезлите в законна сила дела през периода 01.07.2011г. - до 31.07.2011г.
 Справки за влезлите в законна сила дела през периода 01.06.2011г. - до 30.06.2011г.
 Справки за влезлите в законна сила дела през периода 01.05.2011г. - до 31.05.2011г.
 Справки за влезлите в законна сила дела през периода 01.04.2011г. - до 30.04.2011г.
 Справки за влезлите в законна сила дела през периода 01.03.2011г. - до 31.03.2011г.
 Справка за влезлите в законна сила дела през периода 01.02.2011г. - 28.02.2011г.
 Справка за влезлите в законна сила съдебни актове за периода от 1.10.2012г. до 31.10.2012г.
 Справка за влезлите в законна сила дела през периода 01.01.2011-31.01.2011г.
 Справка за влезлите в законна сила дела  за периода от 01.12.2010г. до 31.12.2010г.
  Справка за влезлите в законна сила дела  за периода от 01.11.2010г. до 30.11.2010г.
 Справка за влезли в законна сила дела за периода от 01.10.2010г. до 31.10.2010г.
 Справка за влезли в законна сила дела за периода от 01.09.2010г. до 30.09.2010г.
 Справка за влезли в законна сила дела за периода 01.08.2010г. до 31.08.2010г.
 Справка за влезли в законна сила дела за периода 01.07.2010г. -31.07.2010г.
 Справка за влезли в законна сила дела за периода 01.06.2010г. -30.06.2010г.
 Справка за влезли в законна сила дела за периода 01.05.2010г. -31.05.2010г.
 Справка за влезли в законна сила дела за периода 01.04.2010г. -30.04.2010г.
 Справка за влезли в законна сила дела за периода 01.03.2010г. -31.03.2010г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период 01.01.2010г. до 28.02.2010г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.12.2009г. към 31.12.2009г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.11.2009г. до 30.11.2009г. 
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.10.2009г до 31.10.2009г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.09.2009г. до 30.09.2009г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.08.2009г. до 31.08.2009г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.07.2009г. до 31.07.2009г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.06.2009г. до 30.06.2009г.
 Справка за влезли в законна сила дела за период от 01.05.2009г. до 31.05.2009г.
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№442/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№651/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№442/2008Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№460/2008Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№487/2008Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№496/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№503/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№504/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№527/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№585/2006Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№426/2008Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№447/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№591/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№595/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№597/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№615/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№659/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№660/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№661/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№696/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№704/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№716/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№718/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№722/2007Г
 РЕШЕНИЕ ПО ГР.Д.№719/2007Г
 
СПРАВКИ
График на заседанията
Обявления
Свършени дела
Съдебни решения
Влезли в зак. сила съдебни актове
Указания за достъп до публикувани съдебни актове в страницата
Вътрешни правила
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас