Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
20.04.2018
Ден на отворените врати на 19.04.2018г. и симулиран граждански процес [ още ... ]

 

   

ОБЯВЛЕНИЯ

 Списък на категориите информация в Районен съд Несебър, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ЗЗКИ
   Освобождаване от държавни такси
 ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
   Заповед за определяне на нови нормативни разходи при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация

 

ЦЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2018Г.

за повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на  Районен съд Несебър

Обосновка: По-доброто разбиране и приемане на действията на органите на съдебната власт е свързано с познаване на функциите и ролята на отделните органи.

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

РЕЗУЛТАТ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОТГОВОРНИК

На 15.02.2018г.,  в ОУ „Иван Рилски“-Кошарица се проведе среща – дискусия с ученици от 5, 6 и 7 клас, на тема „Безопасен интернет“

http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=109

 

 

Запознаване на учениците с рисковете от ползване на глобалната мрежа и как уменията по компютърна грамотност могат да ги предпазят при общуването в кибер пространството

Проведено на 15.02.2018г.

 

 

 

 

съдия Мария Берберова

 

 

 

 

На 12.03.2018г. в СУ „Л.Каравелов“- Несебър се проведе среща – дискусия с ученици от 9-тите класове, на тема „Безопасен интернет“ съвместно с Апелативна прокуратура гр.Бургас, инспектор ДПС при РУ Несебър, инспектор от икономическа полиция при ОД на МВР Бургас и МКБППМН

http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=154

http://legalworld.bg/70096.devetoklasnici-ot-nesebyr-poluchiha-syveti-za-predpazvane-ot-prestypleniia-v-internet.html

Запознаване на учениците с рисковете от ползване на глобалната мрежа и как уменията по компютърна грамотност могат да ги предпазят при общуването в кибер пространството

Проведено на 12.03.2018г.

 

 

 

 

 

 

 

съдия Мария Берберова

 

 

 

 

 

 

На 14.03.2018г. ученици от 11 клас на СУ „Л.Каравелов“- Несебър посетиха затвора Бургас.

http://news-nesebarinfo.com/social.php?id=168

 

Повишаване институционалната грамотност на младежите, както и превенция  от потенциални бъдещи действия, които са в нарушение на закона.

Проведено на 14.03.2018г.

 

 

 

съдия Мария Берберова

 

На 27.03.2018г. ученици от 5 и 6 клас на ОУ „Кирил и Методий“- с.Равда общ.Несебър посетиха РС Несебър

 http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=199

Запознаване с работата на съда и провеждане на симулиран наказателен процес за причиняване на средна телесна повреда, с участието на учениците.

Проведено на 27.03.2018г.

 

съдия Мария Берберова

 

На 12.04.2018г. от пети, шести и седми клас на ОУ ,,Св.Иван Рилски” - Кошарица общ.Несебър посетиха РС Несебър http://news-nesebarinfo.com/social.php?id=239

 

Запознаване с работата на съда и провеждане на симулиран наказателен процес за причиняване на средна телесна повреда, с участието на учениците.

Проведено на 12.04.2018г.

съдия Мария Берберова

 

На 18.04.2018г.  в ОУ „Кирил и Методий “- гр.Свети Влас  се проведе среща – дискусия с ученици от 6-тите класове, на тема „Агресията сред подрастващите“ съвместно с МКБППМН при Община Несебър и  инспектор ДПС при РУ Несебър.

Срещата бе организирана от Центъра за обществена подкрепа при Община Несебър.

 http://www.rs-nesebar.org/CMS_ADM/images_content/svardel2017/proces180418.pdf

 

Повишаване институционалната грамотност на младежите, както и превенция  от потенциални бъдещи действия, които са в нарушение на закона.

Проведено на 18.04.2018г. 

 

съдия Мария Берберова

 


На 19.04.2018г. се Организира и проведе „Ден на отворените врати" в РС Несебър.

Проведе се симулиран граждански процес по случая „Баскетболната топка”  за присъждане на обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди с участието на ученици от ІV-ти „Г” клас  на СУ „Любен Каравелов” – гр.Несебър. 

http://www.rs-nesebar.org//CMS_ADM/inner.php?cat=-1&sub=56

http://m.24chasa.bg/region/article/6825401

 

 

След приключване на съдебния процес се проведе дискусия между учениците и магистратите.

Децата научиха подробности за работата на съда.

 

Ден на отворените врати – 19 април  2018г.

 

съдия Мария Берберова

 

 

 
СПРАВКИ
График на заседанията
Обявления
Свършени дела
Съдебни решения
Влезли в зак. сила съдебни актове
Указания за достъп до публикувани съдебни актове в страницата
Вътрешни правила
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2018 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас