Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
31.05.2019
„Ден на отворените врати” [ още ... ]

 

   

ОБЯВЛЕНИЯ

 Списък на категориите информация в Районен съд Несебър, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ЗЗКИ
   Освобождаване от държавни такси
 ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
 •  

  ЦЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2018Г.

  за повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на  Районен съд Несебър

  Обосновка: По-доброто разбиране и приемане на действията на органите на съдебната власт е свързано с познаване на функциите и ролята на отделните органи.

  ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  РЕЗУЛТАТ

  ИЗПЪЛНЕНИЕ

  ОТГОВОРНИК

  На 15.02.2018г.,  в ОУ „Иван Рилски“-Кошарица се проведе среща – дискусия с ученици от 5, 6 и 7 клас, на тема „Безопасен интернет“

  http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=109

   

   

  Запознаване на учениците с рисковете от ползване на глобалната мрежа и как уменията по компютърна грамотност могат да ги предпазят при общуването в кибер пространството

  Проведено на 15.02.2018г.

   

   

   

   

  съдия Мария Берберова

   

   

   

   

  На 12.03.2018г. в СУ „Л.Каравелов“- Несебър се проведе среща – дискусия с ученици от 9-тите класове, на тема „Безопасен интернет“ съвместно с Апелативна прокуратура гр.Бургас, инспектор ДПС при РУ Несебър, инспектор от икономическа полиция при ОД на МВР Бургас и МКБППМН

  http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=154

  http://legalworld.bg/70096.devetoklasnici-ot-nesebyr-poluchiha-syveti-za-predpazvane-ot-prestypleniia-v-internet.html

  Запознаване на учениците с рисковете от ползване на глобалната мрежа и как уменията по компютърна грамотност могат да ги предпазят при общуването в кибер пространството

  Проведено на 12.03.2018г.

   

   

   

   

   

   

   

  съдия Мария Берберова

   

   

   

   

   

   

  На 14.03.2018г. ученици от 11 клас на СУ „Л.Каравелов“- Несебър посетиха затвора Бургас.

  http://news-nesebarinfo.com/social.php?id=168

   

  Повишаване институционалната грамотност на младежите, както и превенция  от потенциални бъдещи действия, които са в нарушение на закона.

  Проведено на 14.03.2018г.

   

   

   

  съдия Мария Берберова

   

  На 27.03.2018г. ученици от 5 и 6 клас на ОУ „Кирил и Методий“- с.Равда общ.Несебър посетиха РС Несебър

   http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=199

  Запознаване с работата на съда и провеждане на симулиран наказателен процес за причиняване на средна телесна повреда, с участието на учениците.

  Проведено на 27.03.2018г.

   

  съдия Мария Берберова

   

  На 12.04.2018г. от пети, шести и седми клас на ОУ ,,Св.Иван Рилски” - Кошарица общ.Несебър посетиха РС Несебър http://news-nesebarinfo.com/social.php?id=239

   

  Запознаване с работата на съда и провеждане на симулиран наказателен процес за причиняване на средна телесна повреда, с участието на учениците.

  Проведено на 12.04.2018г.

  съдия Мария Берберова

   

  На 18.04.2018г.  в ОУ „Кирил и Методий “- гр.Свети Влас  се проведе среща – дискусия с ученици от 6-тите класове, на тема „Агресията сред подрастващите“ съвместно с МКБППМН при Община Несебър и  инспектор ДПС при РУ Несебър.

  Срещата бе организирана от Центъра за обществена подкрепа при Община Несебър.

   http://www.rs-nesebar.org/CMS_ADM/images_content/svardel2017/proces180418.pdf

   

  Повишаване институционалната грамотност на младежите, както и превенция  от потенциални бъдещи действия, които са в нарушение на закона.

  Проведено на 18.04.2018г. 

   

  съдия Мария Берберова

   


  На 19.04.2018г. се Организира и проведе „Ден на отворените врати" в РС Несебър.

  Проведе се симулиран граждански процес по случая „Баскетболната топка”  за присъждане на обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди с участието на ученици от ІV-ти „Г” клас  на СУ „Любен Каравелов” – гр.Несебър. 

  http://www.rs-nesebar.org//CMS_ADM/inner.php?cat=-1&sub=56

  http://m.24chasa.bg/region/article/6825401

   

   

  След приключване на съдебния процес се проведе дискусия между учениците и магистратите.

  Децата научиха подробности за работата на съда.

   

   

  Ден на отворените врати – 19 април  2018г.

   

  съдия Мария Берберова

   

  На 26.04.2018г. в ОУ „Г.С.Раковски“ с.Оризаре се проведе среща – дискусия с ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас, на тема „Безопасен интернет“ съвместно с МКБППМН при Община Несебър.

  Срещата бе организирана от Центъра за обществена подкрепа при Община Несебър.

  Снимков материал

  Запознаване на учениците с рисковете от ползване на глобалната мрежа и как уменията по компютърна грамотност могат да ги предпазят при общуването в кибер пространството

  Проведено на 26.04.2018г.

   

   

   

   

   

   

   

  съдия Мария Берберова

   

   

   

   

   

   

  На 06.06.2018г. в СУ „Любен Каравелов“– гр.Несебър. среща, фокусираща вниманието към превенцията на зависимостите с ученици от десети и единадесети клас

  Проявата бе организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ - Община Несебър със съдействието на РС-Несебър в лицето на съдия Мария Берберова-Георгиева, училищното ръководство на СУ „Любен Каравелов“, инспектор ДПС Димо Димов при РУ на МВР Несебър и Областна дирекция на МВР-Бургас, представлявано от Веселина Тодорова, обединяващ полицай „Детска педагогическа стая“.

  http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=343

  Превенция  от зависимости сред младежите

  Проведено на 06.06.2018г.

  съдия Мария Берберова

   

  На 20.11.2018г. в СУ „Любен Каравелов“– гр.Несебър Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър организира открит урок на „Тема трафик и употреба на наркотици“ .Срещата се състоя с ученици от деветите и десети класове.

  http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=616

  Превенция  от зависимости сред младежите

  Проведено на 20.11.2018г.

  съдия Мария Берберова

   

  На 05.12.2018г. в ПГТ „ИВАН ВАЗОВ“ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ 

  Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър МКБППМН – Община Несебър и училищното ръководство на ПГТ,,Иван Вазов   организира открит урок на тема „„ДРОГАТА - СПАСИТЕЛ ИЛИ РАЗРУШИТЕЛ“

  .Срещата се състоя с ученици от десет клас

  http://news-nesebarinfo.com/news2018.php?id=665

  Превенция  от зависимости сред младежите

  Проведено на 05.12.2018г.

  съдия Мария Берберова

   

 •  

  ЦЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2019Г.

  за повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на  Районен съд Несебър

  Обосновка: По-доброто разбиране и приемане на действията на органите на съдебната власт е свързано с познаване на функциите и ролята на отделните органи.

  ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  РЕЗУЛТАТ

  ИЗПЪЛНЕНИЕ

  ОТГОВОРНИК

  На 21.03.2019г.,  се проведе среща – дискусия с Учениците от 5,6 и 7 клас на ОУ,,Иван Рилски” - Кошарица и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”- Равда на тема  „Безопасен интернет“

  http://news-nesebarinfo.com/news2019.php?id=876&fbclid=IwAR1IOjw3Ob8MhuPC3AeFIQzWnz_XhpS3AtScDNU7TkzlTfuWSz2mB0u0mcE

   

  Запознаване на учениците с рисковете от ползване на глобалната мрежа и как уменията по компютърна грамотност могат да ги предпазят при общуването в кибер пространството

  Проведено на 21.03.2019г.

   

   

   

   

  съдия Мария Берберова

   

   

   

   

  На 16.04.2019г. по повод годишнина от приемане на Търновската конституция,  Несебърският районен съд организира  ,, Ден на отворените врати” под надслов „140 години от приемането на Търновската конституция. Везните на Темида – нужни и днес“.

   

  Проведе се симулиран наказателен съдебен процес за нанесена средна телесна повреда по хулигански подбуди с участието на ученици

  от 5,6 и 7 клас на ОУ,,Иван Рилски” - Кошарица и ОУ „Св.Св. Кирил

  http://www.rs-nesebar.org//CMS_ADM/images_content/svardel2017/160419.pdf

   

  Запознаване на учениците с дейността на съда и повишаване институционалната грамотност на младежите, както и превенция  от потенциални бъдещи действия, които са в нарушение на закона.

  Проведено на 16.04.2019г.

   

   

   

   

  съдия Мария Берберова

   

   

   

   

  На 17.05.2019г. за пореден път за тази година се проведе „Ден на отворените врати” в Районен съд-гр.Несебър. под надслов „Езикът на омразата и съдебният език на правосъдието“

  Проведе се симулиран наказателен процес по обвинение за клевета, извършена посредством социалните мрежи с участието на учениците от Обединено училище „Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Обзор.

  http://www.rs-nesebar.org//CMS_ADM/inner.php?cat=-1&sub=64

  http://nessebarinfo.com/novinite/2019/06/06/simuliran-sydeben-proces/?fbclid=IwAR3jOFSeTIqvS1eNDsQYsuivkEtSx7_kiD1IkNJcyLQuu1AM6C5cH0E-LiU

   

  Запознаване на учениците с дейността на съда и повишаване институционалната грамотност на младежите, както и превенция  от потенциални бъдещи действия, които са в нарушение на закона.

  Проведено на 17.05.2019г.

  Съдия Мария Берберова

 
СПРАВКИ
График на заседанията
Обявления
Свършени дела
Съдебни решения
Влезли в зак. сила съдебни актове
Указания за достъп до публикувани съдебни актове в страницата
Вътрешни правила
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас