Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
30.01.2018
Бюджет на Районен съд Несебър 2018 [ още ... ]

 

   

ОБЯВЛЕНИЯ

 Списък на категориите информация в Районен съд Несебър, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ЗЗКИ
   Освобождаване от държавни такси
 ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
   Заповед за определяне на нови нормативни разходи при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация
 
СПРАВКИ
График на заседанията
Обявления
Свършени дела
Съдебни решения
Влезли в зак. сила съдебни актове
Указания за достъп до публикувани съдебни актове в страницата
Вътрешни правила
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2018 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас